راه تجار

آموزش بازرگانی

آموزش استراتژیهای بازاریابی صادراتی

فایل های تکمیلی

استراتژیهای بازاریابی صادراتی
محاسبه هزینه های بازاریابی

مشتری یابی در بازارهای خارجی

فایل های تکمیلی

مشتری یابی

راهکارهای فروش مستمر

فایل های تکمیلی

فروش

مدیریت ارتباط با مشتریان از نگاه یک بازرگان

فایل های تکمیلی

مدیریت ارتباط با مشتریان

اینکوترمز 2020 و آشنایی با ترم های قرارداد خارجی

فایل های تکمیلی

اینکوترمز

روش های تنظیم اسناد تجاری

فایل های تکمیلی

اسناد تجاری
CI Sample
Pi Sample
PL Sample
PO Sample
QO Sample
RFQ Sample

آشنایی با انواع روش های حمل و نقل

فایل های تکمیلی

حمل و نقل بین المللی
International Shipping

آشنایی با فرآیندهای گمرک و ترخیص کالا

فایل های تکمیلی

گمرک و ترخیص کالا

روش های نقل و انتقال مالی

فایل های تکمیلی

روشهای نقل و انتقال مالی
Currency Rate

قیمت گذاری صادراتی و افزایش سود

فایل های تکمیلی

قیمت گذاری
Pricing

سفرهای تجاری کم هزینه و پربازده

فایل های تکمیلی

سفرهای تجاری
Business Trips

طراحی بیزنس پلن از نگاه یک بازرگان

فایل های تکمیلی

بیزنس پلن
Business Plan

روش های جذب سرمایه

فایل های تکمیلی

سرمایه گذاری

راه اندازی شرکت در خارج از ایران

فایل های تکمیلی

راه اندازی شرکت در خارج از ایران
Company

مدیریت منابع انسانی از نگاه یک بازرگان

فایل های تکمیلی

منابع انسانی

تحقیق بازار صادراتی

فایل های تکمیلی

تحقیق بازار صادراتی