راه تجار

آموزش سازمانی و سخنرانی سمینارها

برای دریافت فرم کلیک کنید

آموزش سازمانی و سخنرانی سمینارها

برای دریافت فرم کلیک کنید
سخنرانی

خدمات برگزاری سمینار مناسب چه گروه هایی است؟

سازمانهای بزرگ

کارشاسان مختلف در سمینارها و همایش

برگزارکنندگان ایونت

سازمان های بزرگ، شهرک های صنعتی، پارک های علمی

دانشگاه ها

کارشاسان مختلف در سمینارها و همایش

شرکت ها

سازمان های بزرگ، شهرک های صنعتی ، پارک های علمی

مدرسان راه تجار

مدرس (سخنران) شرکت راه تجار کیست؟
امیرحسین سوری

امیر حسین سوری

مدیر عامل دفتر امارات و ایران شرکت راه تجار با بیش از ۲۰ سال تجربه بازرگانی خارجی و سابقه برگزاری چندین سمینار و کلاس آموزشی در ایران و خارج از ایران.

موضوعاتی که در آموزش سازمانی و یا سمینارها تدریس میشود

فروش و تکنیک های مربوط به آن

مباحث مربوط به قیمت گذاری

مشتری یابی داخلی و خارجی

اصول حفظ روابط با مشتری

اصول بازاریابی داخلی و خارجی

منابع انسانی و چگونگی تنظیم رفتار

اسناد تجاری و چگونگی استفاده آن در بازرگانی خارجی

بازاریابی و فرایند بازرگانی ویژه صادرات

مدت زمان برگزاری به چه صورت است؟

مدت زمان استاندارد برای برگزاری یک سمینار و یا یک کلاس ۳ ساعت است.

هزینه های کلاسهای سازمانی و سمینارها چقدر است؟

هزینه برگزاری هر سمینار یا کلاس سازمانی در حدود پنج میلیون تومان میباشد. بعلاوه هزینه ایاب و ذهاب و اقامت مدرس

هزینه آموزش سازمانی بازاریابی و فرایند بازرگانی ویژه صادرات با کوچینگ سه ماهه در حدود هفت میلیون تومان میباشد (اجرا به صورت مجازی)

gallery

این خدمات برای دانشگاه ها و سازمانهای خیریه مانند بهزیستی کاملا رایگان است. فقط اگر خارج از اصفهان باشید هزینه ایاب و ذهاب و اقامت مدرس (و در صورت نیاز مدیر برنامه) با شما خواهد بود.

گالری سمینارها و کلاسها

اگر سوالی دارید می توانید از کارشناسان ما بپرسید.