راه تجار

ویژگی های قراردادهای خارجی

خدمات عقد قرارداد خارجی چیست؟

زمانی که شما میخواهید کالایی را از شرکتی بخرید و یا به شرکتی بفروشید شاید با توجه به شرایط کنونی نیاز داشته باشید که یک شرکت خارجی به شما کمک کند. البته به غیر از این دلیل، گاهی نیز برای عقد قرارداد خارجی نیاز به کمک افراد و شرکتهایی با تجربه و مهارت بالا نیاز دارید.

برای بررسی درخواست شما به چه اطلاعاتی نیاز داریم؟

تعیین کالای مورد معامله

تعداد کالای مورد معامله

تعیین ارزش حدودی قرارداد

تعیین حجم بارکارتن،کانتینر یا کشتی

تعیین مبدا و مقصد

نام و مشخصات طرف قرارداد

اگر اطلاعات فوق را نداشته باشم چطور میتوانم از خدمات عقد قرارداد خارجی استفاده کنم؟

عقد قرارداد خارجی

اگر شما این اطلاعات را نداشته باشید یعنی خدمت عقد قرارداد خارجی برای شما مناسب نیست. به عنوان مثال شما اگر ندانید کالای مد نظر خودتان را میخواهید از چه شرکتی بخرید یا به چه شرکتی بفروشید این خدمت نمیتواند این نیاز شما را پوشش دهد. پس پیشنهاد میکنیم از گزینه های مشاوره یا پروژه های تحقیقاتی که لینک و توضیحات مربوط به آنها در اینجا آمده است استفاده کنید.

سوالات شما بعد از درخواست قرارداد

سوالات عقد قرارداد خارجی

خیر، بعد از دریافت درخواست شما تیم بازرگانی ما در دفتر مرکزی شرکت که در خارج از کشور مستقر است  درخواست را مورد بررسی قرار داده و با توجه به توضیحات شما مشخص میکند که آیا بر اساس سیاست ها و توانمندی های شرکت این در خواست را انجام میدهد یا خیر. سپس کارشناسان ما نتیجه را به شما اطلاع میدهند.

بعد از بررسی ها و در صورت تایید شرکت برای انجام این قرارداد، دفتر خارجی ما مستقیما طرف قرارداد شما خواهد شد.

بله. کمیسیون نهایی که ما در پیشنهاد و قرارداد خدمات قید خواهیم کرد بعد از بررسی توضیحات درخواست و برگزاری جلسه با شما خواهد بود  و تمام سعی خود را میکنیم که منافع شما را به بهترین وجه در نظر بگیریم.

هزینه خدمات عقد قرارداد خارجی چقدر است؟

ما در این نوع قراردادها فقط کارگزار خواهیم بود و هیچ سود یا منافعی در فاکتورها نخواهیم داشت. تمامی پرداختی ها که در طول قرارداد توسط شرکت های دیگر باید انجام شود مانند حمل و نقل و بانک و .. همگی بصورت مستقیم به شما اعلام میشود و در صورت حساب قرار میگیرد و کمیسیون شرکت ما بصورت استاندارد معادل ۵ درصد ارزش واقعی قرار داد است که حداقل ۷۰۰ دلار لحاظ خواهد شد. یعنی اگر ارزش فاکتور شما کم باشد حداقل هزینه ۷۰۰ دلار خواهد بود. البته در مورد تغییر این عدد توجه شما را به سوال زیر جلب میکنیم.

هزینه خدمات عقد قرارداد خارجی

همچنان درباره این خدمات سوال دارم؟

چنانچه همچنان در مورد این خدمت نیاز دارید با مشاورین شرکت صحبت کنید فرم مربوطه را پر کنید تا کارشناسان ما با شما تماس بگیرند.