راه تجار

Yard Storage

« Back to Glossary Index

هزینه‌ای که برای نگه‌داری کانتینر در مکانی رو باز به جای ترمینال گرفته می‌شود. اگر کانتینر را نتوان در آخرین روز مجاز به مقصد تحویل داد، برای جلوگیری از هزینه‌های دموراژ کانتینر در در کامیون‌ها نگه‌داری می‌شود. این هزینه که بسیار کم‌تر از هزینه دموراژ است شامل یک شب نگه‌داری رایگان است.

« بازگشت به فهرست دانشنامه