راه تجار

Zone Rate

« Back to Glossary Index

نرخ منطقه یا زون نوعی نرخ کرایه حمل برای تعیین هزینه جابجایی در مناطق جغرافیایی است که وسیله حمل و نقل باید از آن عبور کند تا به مقصد نهایی برسد. هرچقدر تعداد مناطقی که وسیله نقلیه باید از آن عبور کند تا به مقصد برسد بیشتر باشد، نرخ بالاتری نیز باید پرداخت شود. کد پستی اغلب به عنوان مبنای نرخ منطقه استفاده می‌شود. این نرخ معمولا برای خدمات حمل و نقل و ارسال بسته‌های کوچک استفاده می‌شود.

« بازگشت به فهرست دانشنامه