راه تجار

ODC (Over Dimensional Cargo)

« Back to Glossary Index

به عبارتی ODC محموله‌ای است که از عرشه بارگیری وسیله حمل کننده بسیار بزرگتر است. این محموله‌ها با استفاده از باربندهای مسطح و بدون رویه حمل می‌شود. نرخ باربری برای این نوع از محموله‌ها با نرخ باربری معمولی متفاوت است و بر اساس ابعاد محموله محاسبه می‌شود. حمل محموله‌های ODC مشمول جریمه از طرف دولت می‌شود، از این رو از صاحبان صنعت می‌خواهد تا از ریسک حمل این محموله‌ها خودداری کرده و از وسایل نقلیه بزرگتر استفاده کنند.

« بازگشت به فهرست دانشنامه