راه تجار

Packing List

« Back to Glossary Index

پکینگ لیست سند محصول حاوی لیستی از اقلام موجود در یک بسته می‌باشد که اگر بسته حاوی کالاهایی از مجموعه‌های مختلف و مغایر باشد، ارائه پکینگ لیست ضروری است. این لیست سندی است که برای اظهارنامه گمرکی استفاده می‌شود و مقدار، وزن، ابعاد و تعداد محصولات ارسال شده را مشخص می‌کند. اطلاعات مندرج در فاکتور تجاری باید با فیلدهای مربوط در پکینگ لیست مطابقت داشته باشد.

« بازگشت به فهرست دانشنامه