راه تجار

NVOCC (Non-Vessel Owning Common Carrier)

« Back to Glossary Index

یکی از روش‌های حمل و نقل بین المللی دریایی است و فرد یا شرکتی است که حمل کالا را ترتیب می‌دهد اما مالک هیچ‌گونه کشتی باری نیست. این روش شامل فروش، پر کردن و حمل کانتینرها به بنادر است. صدور بارنامه و توزیع برون مرزی توسط نمایندگان NVOCC انجام می‌گیرد. این حمل کنندگان قسمتی از فضای کشتی را از یک خط کشتیرانی خریداری کرده و از طریق آن برای جابجایی کانتینرها اقدام می‌کنند و تمام وظایف یک شرکت حمل و نقل را انجام می‌دهد. این حمل کنندگان از دید مشتری، حمل کننده و از دید صاحب کشتی، فرستنده کالا هستند.

« بازگشت به فهرست دانشنامه