راه تجار

Notify Party

« Back to Glossary Index

مخفف نام سازمانی که به محض رسیدن محموله به مقصد باید توسط متصدی حمل به آن اطلاع داده شود. در بسیاری از موارد، کارگزار گمرک، بارفرابر یا یک واسطه به عنوان مطلع تعیین می‌شود تا ترخیص کالا از گمرک و تحویل محموله را تسهیل کند. این شخص یا شرکت تنها وظیفه پیگیری اعلامیه ورود و هماهنگی برای دریافت اسناد با مجوز صاحب کالا را دارا است.

« بازگشت به فهرست دانشنامه