راه تجار

Demurrage

« Back to Glossary Index

اگر بارگیری یا تخلیه بار کانتینر در زمان اختصاص داده شده یا فری تایم صورت نگیرد و هم‌چنین محموله زمانی پس از آخرین روز مجاز در بندر باقی بماند، مشمول پرداخت جریمه می‌شود که این هزینه توسط ترمینال محاسبه می‌شود. این هزینه بر حسب هر کانتینر در هر روز محاسبه می‌شود که بسته به بندر و ترمینال متفاوت است. این هزینه می‌تواند زیاد باشد به ویژه زمانی که با هزینه‌های روزانه و توقف همراه باشد که به طور معمول از 75 تا 200 دلار برای هر کانتینر محاسبه می‌شود. برخی از ترمینال‌ها پس از چند روز معین این هزینه را افزایش می‌دهند.

چگونه می‌توان از دموراژ جلوگیری کرد؟ با برقرای ارتباط با شرکت حمل و نقل می‌توان اطلاع یافت که آیا تاخیر در مقصد ممکن است مشمول دموراژ شود یا نه. برای مثال ممکن است انبار پس از آخرین روز رایگان بودن محموله را نپذیرد که در این صورت شرکت پیشنهاداتی را با شما در میان می‌گذارد که در این صورت کانتینر از بندر برداشته شده و در کامیون نگه‌داری می‌شود که هزینه کمتری نسبت به دموراژ دارد. 

« بازگشت به فهرست دانشنامه