راه تجار

EXW (Ex Works)

« Back to Glossary Index

EXW اصطلاحی بین المللی در حمل و نقل است که به طور گسترده استفاده می‌شود. این قاعده کمترین مسئولیت و تعهد را به تامین کننده کالا اختصاص می‌دهد و فروشنده کالا را در محل کار خود که می‌تواند انبار، فروشگاه و …. باشد یا محل تعیین شده دیگری در اختیار خریدار قرار می‌دهد. مسئولیت ترخیص کالا، بارگیری و تمامی هزینه ها و خطرات ناشی از حمل کالا به مقصد بر عهده خریدار است و فروشنده هیچ تعهدی به جز تامین و ارسال کالا ندارد. این قاعده می‌تواند برای تمامی مدل‌های حمل و نقل از جمله هوایی، LCL و  FCL استفاده شود. مطابق این قاعده، فروشنده هیچ الزامی برای بارگیری کالا بر روی هیچ وسیله نقلیه‌ای ندارد و هم‌چنین انجام تشریفات گمرکی صادرات کالا جزو مسئولیت‌های او نیست.

« بازگشت به فهرست دانشنامه