راه تجار

Cartage

« Back to Glossary Index

 نوعی باربری کالا به صورت زمینی یا ریلی است که معمولا برای محموله های LCL (کمتر از بار یک کانتینر) انجام می گیرد. حمل و نقل کالا به و از CFS (انبار کانتینرها) در این نوع از طریق کامیون در منطقه محلی صورت می گیرد. اگر مقصد محلی نباشد راننده کامیون  LTL (گروپاژ و خرده بار) محموله را در مقصد نهایی تحویل خواهد داد.

« بازگشت به فهرست دانشنامه