راه تجار

Commercial Invoice

« Back to Glossary Index

فاکتور تجاری سندی است که نشان می‌دهد خریدار باید هزینه کالای خریداری شده با شرایط توافقی را بپردازد. این سند برای اظهارنامه گمرکی استفاده شده و ارزش و مقدار محصولات ارسال شده را مشخص می‌کند. این فاکتور با عنوان سیاهه خرید نیز شناخته می‌شود.

« بازگشت به فهرست دانشنامه