راه تجار

Break Bulk

« Back to Glossary Index

محمولات فله ای هستند که نمی‌توان آن‌ها را با کانتینرهای استاندارد حمل کرد.  این نوع محموله ها به صورت مجزا در کیسه، جعبه، درام و یا بشکه بارگیری می شوند. زمان بیشتری صرف حمل محمولات فله ای نسبت به حمل توسط کانتینرهای استاندارد می شود زیرا هر کالا باید به صورت جداگانه با استفاده از تجهیزات ویژه بارگیری و تخلیه شود. نمونه هایی از محموله های فله شامل موارد زیر است:

تجهیزات ساخت و ساز، مواد تولیدی، وسایل نقلیه بزرگ، قایق، پروانه کشتی، ژنراتورها و موتورهای بزرگ.

این نوع محموله از محموله های فله شامل اقلام مایع یا خشک متفاوت است که به صورت آزاد و بدون بسته بندی حمل می شوند.

« بازگشت به فهرست دانشنامه