راه تجار

BAF (Bunker Adjustment Factor)

« Back to Glossary Index

ضریب تنظیم سوخت بونکر یا BAF هزینه بار شناور یا اضافی است که برای محاسبه نوسانات قیمت سوخت کشتی اخذ می شود که به عنوان ضریب تنظیم سوخت نیز شناخته می شود. این هزینه توسط کنفرانس حامل تعیین می شود و برای دوره ای معین لحاظ شده و هم‌چنین برای مسیرهای تجاری خاص  متفاوت است. شرکت حمل و نقل، ضریب تنظیم سوخت مخزن را که سورشارژ سوخت نیز نامیده می شود بر اساس نوسانات قیمت نفت محاسبه می کند تا خسارات مالی احتمالی در هزینه های سوخت جبران گردد و معمولا هر یک ربع ساعت به روز می شود.

« بازگشت به فهرست دانشنامه