راه تجار

Joint Rate

« Back to Glossary Index

برای حمل کالا در یک مسیر توسط دو یا چند حامل تنها یک تعرفه دریافت می‌شود. نرخ یکسان اعمال شده بر روی یک محموله توسط دو یا چند خط کشتیرانی از نقطه‌ای در یک مسیر حمل و نقل به نقطه‌ای دیگر که بر اساس توافق صورت می‌گیرد و تمام خطوط حمل ونقل این نرخ را به صورت یکسان اعمال می‌کنند.

« بازگشت به فهرست دانشنامه