راه تجار

Express Bill of Lading

« Back to Glossary Index

بارنامه اکسپرس یا سریع نوعی بارنامه است که نیازی به آزادسازی محموله ندارد و متصدی حمل و نقل موظف است کالا را به خریدار تحویل دهد. در این نوع از ارسال بار بارنامه اصلی صادر نمی‌شود که باعث صرفه‌جویی در زمان و هزینه‌های مربوط به کوریر می‌شود. این بارنامه قابل معامله نبوده و سند مالکیت کالا محسوب نمی‌شود. انتقال مالکیت باید در قرارداد فروش ذکر شود. این بارنامه زمانی استفاده می‌شود که خریدار هزینه کالا را قبل از حمل آن پرداخت کرده یا نزد فروشنده دارای اعتبار است.

« بازگشت به فهرست دانشنامه