راه تجار

نتایج جستجو

چهارشنبه سوری چهارشنبه با سوری

گفتو گو چهارشنبه سوری با جناب آقای مبینی با موضوع شانس

  در این قسمت از چهارشنبه سوری آقای مبینی راجع …

مطالعه بیشتر
چهارشنبه سوری چهارشنبه با سوری

گفت و گوی چهارشنبه سوری با آقای بینش پور با موضوع تجارت

گفت و گوی چهارشنبه سوری با جناب آقای بینش پور …

مطالعه بیشتر
چهارشنبه سوری چهارشنبه با سوری

گفت و گوی چهارشنبه سوری با آقای بینش پوربا موضوع : سفر

  در این قسمت از چهارشنبه سوری آقای بینش پور …

مطالعه بیشتر
چهارشنبه سوری چهارشنبه با سوری

گفت و گوی چهارشنبه سوری با آقای خیراندیش با موضوع ساخت المان های شهری

گفت و گو چهارشنبه سوری با آقای خیر اندیش از …

مطالعه بیشتر
چهارشنبه با سوری چهارشنبه با سوری

گفت و گوی چهارشنبه با سوری با آقای مهدیه با موضوع تجارت خاویار

جناب آقای مهدیه بزرگترین تولید کننده خاویار در ایران هستند …

مطالعه بیشتر
چهارشنبه سوری چهارشنبه با سوری

گفت وگو چهارشنبه سوری با آقای علی رضا محمودی با موضوع بازرگانی با افغانستان

آقای محمودی فعال در حوزه اجرای خدمات و تورهای نمایشگاهی …

مطالعه بیشتر
چهارشنبه با سوری

گفت و گوی چهارشنبه سوری با آقای عاشوری با موضوع : قراردادهای تجاری

در این قسمت از چهارشنبه سوری آقای عاشوری چگونگی ورودشان …

مطالعه بیشتر
چهارشنبه با سوری چهارشنبه با سوری

چهارشنبه سوری با جناب آقای حسین سوری با موضوع: تجارب بازرگانی

در این گفت و گوی جذاب آقای حسین سوری بنیان …

مطالعه بیشتر
چهارشنبه سوری چهارشنبه با سوری

چهارشنبه سوری با خانم زارعیان با موضوع: لوازم مخابراتی

در این گفت و گو خانم زارعان خدمات خود را …

مطالعه بیشتر
چهارشنبه سوری چهارشنبه با سوری

چهارشنبه سوری با آقای مسعود کریمی موضوع: صادرات زعفران

    گفت و گو چهارشنبه سوری با جناب آقای …

مطالعه بیشتر
چهارشنبه سوری چهارشنبه با سوری

چهارشنبه سوری با آقای آقا زاده با موضوع : مشتری

  گفتوگو چهارشنبه سوری با آقای آقا زاده و آقای …

مطالعه بیشتر
چهارشنبه سوری چهارشنبه با سوری

چهارشنبه سوری با آقای بهرام سعدیان با موضوع تجارت تجهیزات پزشکی

گفتوگوی چهارشنبه سوری با آقای سعدیان مدیر هلدینگ دیازیست با …

مطالعه بیشتر
چهارشنبه با سوری چهارشنبه با سوری

چهارشنبه سوری با جناب آقای حسین سوری موضوع : اهمیت اطلاعات

در این گفتوگو جناب آقای سوری در مورد راه ها …

مطالعه بیشتر
چهارشنبه با سوری چهارشنبه با سوری

گفت و گوی چهارشنبه سوری با آقای رادمهر محبی با موضوع دیجیتال مارکتینگ

گفتوگوی چهارشنبه سوری با آقای رادمهر محبی بنیان گذار مجموعه …

مطالعه بیشتر
چهارشنبه سوری چهارشنبه با سوری

گفت و گوی چهارشنبه سوری با آقای مهدیه با موضوع: مشتری یابی

گفتوگو چهارشنبه سوری با جناب آقای مهدیه فعال در حوزه …

مطالعه بیشتر
چهارشنبه سوری چهارشنبه با سوری

چهارشنبه سوری با خانم زاهدی با موضوع موفقیت و صادرات

گفت و گوی چهارشنبه سوری با سرکار خانم زاهدی با …

مطالعه بیشتر
چهارشنبه سوری چهارشنبه با سوری

گفت و گو چهارشنبه سوری با آقای مبینی با موضوع : اهمیت مشتری

گفت وگو چهارشنبه سوری با آقای علی رضا محمودی با …

مطالعه بیشتر
چهارشنبه سوری چهارشنبه با سوری

چهارشنبه سوری آقای ماهان ابراهیمی با موضوع بازاریابی دیجیتال

گفت وگو با جناب آقای ماهان ابراهیمی مدیر فروش شرکت …

مطالعه بیشتر
چهارشنبه سوری چهارشنبه با سوری

گفت وگو با خانم کوثری موضوع صنایع چرم

گفت و گو با خانم کوثری  ساکن شهرستان شاهرود در …

مطالعه بیشتر
چهارشنبه سوری چهارشنبه با سوری

پرزنت آقای زنگنه در چهارشنبه سوری با موضوع : سیستم جامع مدیریت

توضیحات دوره همی آنلاین صحبت با جناب آقای زنگنه مدیر …

مطالعه بیشتر