راه تجار

LC (Letter of Credit)

« Back to Glossary Index

اعتبار اسنادی یک روش بین المللی در مبادله پول میان خریدار و فروشنده است که درآن بانک طرف خریدار تعهد می‌کند که میزان پرداختی خریدار، مطابق با شرایط درج شده، در زمان تعیین شده و با مبلغ مورد توافق به فروشنده داده خواهد شد.  

« بازگشت به فهرست دانشنامه