راه تجار

Carriers Lien

« Back to Glossary Index

به حق شخص یا شرکت حمل و نقل اشاره دارد که می تواند تا زمانی که کرایه و هزینه های مربوط به کالا پرداخت نشده اجازه تحویل کالا به صاحب آن را ندهد. بنابراین کریر می‌تواند تا زمانی که هزینه های مربوط به حمل کالا پرداخت نشده آن را نزد خود نگه دارد و از آن به عنوان نوعی تضمین استفاده نماید.

« بازگشت به فهرست دانشنامه