راه تجار

VLFO (Vessel Load Free Out)

« Back to Glossary Index

VLFO اصطلاحی بین المللی در حمل و نقل اقیانوسی است که شرایط بارگیری و تخلیه را که در قرارداد با شرکت حمل کننده توافق شده بیان می‌کند. مطابق با این قاعده متصدی حمل هزینه بارگیری محموله در کشتی را پرداخت کرده و گیرنده مسئولیت تخلیه بار از کشتی به اسکله و پرداخت هزینه آن را بر عهده دارد.

« بازگشت به فهرست دانشنامه