راه تجار

ULD (Unit Control Device)

« Back to Glossary Index

ULD وسیله خاصی است که در حمل و نقل هوایی برای جابجایی کالا، چمدان و بسته‌های پستی در فرآیند بارگیری در هواپیما استفاده می‌شود. دو نوع از ULD وجود دارد: پالت و کانتینر.  ULD که به عنوان کانتینر در انبارهای هواپیما با ابعاد مناسب و مجهز برای چمدان و بار استفاده می‌شود، به گونه‌ای ایمن هستند که نتوانند در حین پرواز داخل انبار حرکت کنند. محموله هوایی را می‌توان در اختیار شرکت هواپیمایی قرارداد و این شرکت محموله را با سایر محموله‌ها در یک ULD بارگیری می‌کند. فرستنده هم‌چنین می‌تواند یک ULD رزرو کرده و خود کالا را بارگیری کند، سپس به وسیله کامیون به انبار برای ارسال نهایی تحویل داده شود.

« بازگشت به فهرست دانشنامه