راه تجار

FTA (Free Trade Agreement)

« Back to Glossary Index

FTA قراردادی است بین دو یا چند کشور که موانع را به کمترین میزان رسانده و باعث افزایش و سهولت تجارت میان کشورهای طرف قرارداد می‌شود. FTA به شرکت‌ها این امکان را می‌دهد کالا را بدون عوارض گمرکی یا با نرخ پایین‌تر وارد کنند.

« بازگشت به فهرست دانشنامه