راه تجار

FCA (Free Carrier)

« Back to Glossary Index

تامین کننده محموله را برای حمل، بسته‌بندی و آماده می‌کند و آن را تحویل متصدی حمل یا شخص دیگری که از سوی خریدار مشخص شده در  محل تعیین شده می‌دهد. طرفین قرارداد باید تا حد امکان نقطه تحویل را به طور واضح مشخص کنند زیرا پس از تحویل کالا به خریدار مسئولیت‌ها در آن نقطه به او انتقال می‌یابد. فروشنده امور مربوط به صادرات و خریدار امور مربوط به واردات را انجام می‌دهد. این قاعده مناسب برای محموله‌های LCL و دیگر محموله‌های کانتینری است که در محل نگه‌داری کانتینر به حامل تحویل داده می‌شود.

« بازگشت به فهرست دانشنامه