راه تجار

DPU (Delivery at Place Unloaded)

« Back to Glossary Index

در DPU) Delivery at Place Unloaded) یا تحویل کالا در مقصد تعیین شده پس از تخلیه، فروشنده مسئول انتقال کالا از مبدا و تحویل آن در محل توافق شده در مقصد است. فروشنده تمام هزینه ها و خطرات مربوط به رساندن کالا به محل مشخص شده و تخلیه آن در مکان مورد نظر را بر عهده دارد. این قاعده برای کلیه روش های حمل به کار می رود. فروشنده موظف است کالا را در محل تعیین شده تخلیه و بعد در اختیار خریدار قرار دهد و می تواند این کار را در ترمینال های بندری، انبار یا نقاط حمل و نقل انجام دهد. فروشنده هیچ گونه تعهدی در رابطه با ترخیص وارداتی و پرداخت هزینه های مربوط به ان در کشور خریدار ندارد.

« بازگشت به فهرست دانشنامه