راه تجار

DAP (Delivered at Place)

« Back to Glossary Index

DAP) Delivered at Place) یا تحویل کالا در محل مقرر در مقصد به این معنی است که فروشنده هنگامی کالا را در اختیار خریدار قرار می دهد که کالا آماده تخلیه در مقصد مشخص شده می باشد. فروشنده مسئول تمامی خطرات مربوط به انتقال کالا به محل مورد نظر بر عهده می باشد و پس از آن تمام این مسئولیت ها به خریدار منتقل می شود. پس از آماده شدن کالا برای ارسال، بسته بندی توسط فروشنده و به هزینه خود انجام می گیرد تا کالا به صورت سالم به مقصد نهایی برسد. تمامی تشریفات قانونی مورد نیاز در کشور مبدا توسط فروشنده انجام گرفته و تمامی هزینه های لازم برای ترخیص کالا جهت صادرات را می پردازد. پس از ورود کالا به کشور مقصد ترخیص کالا از گمرک و پرداخت هزینه های مربوطه بر عهده خریدار است.

« بازگشت به فهرست دانشنامه