راه تجار

CO (Certificate of Origin)

« Back to Glossary Index

 CO یا Certificate of Origin سند حمل و نقل بین المللی است که برای مقاصد گمرکی و مبادلات خارجی به کار می رود و مبدا کالاهای در حال حمل را مشخص می کند. این سند حاوی اطلاعات کالاهای ارسالی، کشور مبدا کالای وارداتی و مقصد است. این سند کشور ساخت کالای مورد نظر را گواهی می کند. در این گواهی که توسط صادر کننده  برای کشورهای درخواست کننده ارائه می شود، فهرست کالاهایی که باید وارد شوند و کشور مبدا آن ها ذکر می شود. 

دو نوع گواهی مبدا وجود دارد:

گواهی مبدا ترجیحی یا Preferential: این گواهی نشان می دهد که کالاهات هنگام صادر شدن مطابق با قرارداد تجاری میان کشورها، مشمول تعرفه یا معافیت کمتری می شوند. 

گواهی مبدا غیر ترجیحی یا Non-Preferential: این گواهی که به عنوان گواهی مبدا معمولی نیز شناخته می شود بر این موضوع دلالت دارد که کالاها تحت هیچ گونه ترجیحی نیستند و مشمول کاهش تعرفه و معافیت نمی شوند.

« بازگشت به فهرست دانشنامه