راه تجار

Cargo Insurance

« Back to Glossary Index

بیمه باربری پوششی است برای حمل کالا از زمان دریافت تا ارسال کالا. این نوع بیمه هم چنین ارزش خرید کالا و سایر هزینه های مربوط به کالا را نیز پوشش می دهد. این نوع بیمه در قبال دریافت حق بیمه متناسب با پوشش بیمه ای بیمه گذار، در صورتی که کالا در جریان حمل از مبدا به مقصد دچار حادثه یا خسارتی شود ضرر و زیان وارده را جبران و هزینه آن را پرداخت می نماید.

« بازگشت به فهرست دانشنامه