راه تجار

ATA (ATA Carnet)

« Back to Glossary Index

دفترچه آتا یا سیستم ورود موقت، سند گمرکی بین المللی است که مطابق با شرایط کنوانسیون بین المللی صادر واردات کالا را در مرز کشورها به طور آزادانه بدون پرداخت حقوق گمرکی و عوارض امکان پذیر می نماید. هم‌چنین در طول مدت اعتبار این سند کالاها می توانند در قلمرو گمرکی کشورهای عضو (75 کشور و تمام کشورهای اتحادیه اروپا) به طور موقت وارد شوند. این دفترچه یک ضمانت معتبر در سطح بین الملل است که می تواند به جای اسناد گمرکی داخلی برای ورود موقت کالا و در صورت لزوم ترانزیت آن به کار برده شود.

« بازگشت به فهرست دانشنامه